dlaczego literatura fantasy jest popularna

dlaczego literatura fantasy jest popularna

Format MLA źródeł internetowych

Co to jest format MLA źródeł internetowych? Definicja

dlaczego literatura fantasy jest popularna

Format MLA źródeł internetowych jest wynikiem postępu technologicznego naszego świata. Dawno minęły czasy, gdy tylko książki, czasopisma i dzienniki są autorytetem w świecie akademickim. W wielu przypadkach są one nadal uważane nieakademickie, ale ze względu na szał Internet, nawet czasopism, gazet i książek poszły elektronicznej. Ten postęp technologiczny i transformacja elektroniczny autorytatywnych źródeł akademickich, doprowadziło do zmian w formatowaniu MLA. Teraz, nawet źródła elektroniczne mają własne standardowy wygląd w każdej z różnych formatów w istnieniu. MLA jest jednym z formatów wprowadzających do badań naukowych.

dlaczego literatura fantasy jest popularna

Niektóre kwestie formatowania ze źródeł elektronicznych, są: 1) powołując się adresy URL, 2) powołując daty stronach internetowych, oraz 3) powołując internetowych transkrypcje wywiadów, e-maile i inne posty internetowych. W przypadku świadczenia usług i powołując adresów URL w formacie MLA źródeł internetowych wymaga, aby URL mają małe litery oraz obudowę ze wsporników kątowych (). Następnie, powołując stron internetowych w badaniach naukowych różni się nieco od przytaczając słowa ze strony podręcznika. Zważywszy, że jest to całkowicie normalne przytoczyć tylko jeden termin podręcznika (data publikacji), strony internetowe wymagają dwie daty: jedną datę powstania strony (jeśli został utworzony), a drugi na dzień dostępu (gdy osoba przeglądanych Strona). To odnosi się również do internetowych transkrypcji wywiadu. E-maile są nieco inne. Jeżeli dana osoba powołuje się coś z poczty elektronicznej, musi ona zwrócić uwagę na osobę, która wysłała e-mail, tytuł wiadomości e-mail (w tym, czy e-mail był odpowiedzią na pierwszej z nich), „e-mail wysłany do” (e-mail odbiorca), jak również data wysłania.
Artykuł napisany przez: